Aksaray Üniversitesi
Mevlana Koordinatörlüğü
Proje Tabanlı Değişim

Mevlana Projelerini diğer bilimsel projelerden ayıran en önemli fark, projelerin gerçekleştirilebilmesi için sadece hareketlilik (gidiş-geliş) esnasında oluşan masraflar için destek vermesidir. Mevlana projesinin hedeflediği temel unsur, bilimsel yetkinliği ve donanımları hazır olan kuruluşların bu kapasitelerini ortaklaşa kullanabilmelerine imkan sağlamak için gereken gidiş-geliş ve diğer ülkede çalışmaları sırasında konaklamaları için gereken masrafları karşılamaktır.

Mevlana projeleri de diğer bilimsel projelerde olduğu gibi, projenin hem süreci hem de sonucuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren bir başvuru formunun doldurulmasını ve proje sonunda faydalı bilimsel çıktılar oluşmasını gerektirir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de sadece öğretim üyesi hareketliliğini içeren projelerin desteklenme şansının çok az olduğudur. Projelerin karşılıklı olarak hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimini gerçekleştirecek şekilde planlanması ve önerilmesi gerekmektedir. Projeler neredeyse bütün dünya ülkeleriyle gerçekleştirilebilmektedir. 

Projeler sadece YÖK tarafından belirlenen konu başlıklarında yapılabilmektedir. Alan kodları aşağıda verilmektedir. 

Proje yapılacak yurt dışındaki üniversite ile Mevlana anlaşmamız olması gerekmektedir. Eğer proje yapmak istediğiniz üniversite ile anlaşmamız yoksa, anlaşma sürecinin başlatılabilmesi için dış ilişkiler ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Anlaşma süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
• Yurtdışındaki üniversitenin tanınıp tanınmadığı konusunda Dış İlişkiler Ofisi tarafından YÖK’e “Tanınma Talep Dilekçesi” gönderilmesi.
• Anlaşma yapılacak birimler tarafından Mevlana Değişim Programı Protokolünün doldurulması. (Anlaşma listesi, kurum kodları listesi)
• Dış İlişkiler Ofisi tarafından imza sürecinin tamamlanması.


Mevlana Programı Proje Tabanlı Değişim Başvuru Formu