Veterinerlik Fakültesi ve Bölümleri

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Bilimler Bölümü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Besin/Gıda Hijyeni ve Tekn.Bölümü