Yüksek Lisans ve Doktora Bölümleri

Yüksek Lisand Programları

 • BANKACILIK VE FİNANS (TEZLİ Y.L.
 • BANKACILIK VE FİNANS (TEZSİZ Y.L.)
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (TEZLİ Y.L.)
 • EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ(TEZLİ Y.L.)(GAZİ ÜN.OR
 • İKTİSAT (TEZLİ Y.L.)
 • İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (TEZLİ Y.L) (NECMETTİN E
 • İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (TEZLİ Y.L) (NECMETTİN E
 • İŞLETME (TEZLİ Y.L.)
 • İŞLETME (TEZSİZ Y.L.)
 • KAMU YÖNETİMİ (TEZLİ Y.L. )
 • KAMU YÖNETİMİ(TEZSİZ Y. L. )
 • KENT SOSYOLOJİSİ (TEZLİ Y.L. )
 • MALİYE (TEZLİ Y.L.)
 • MALİYE (TEZSİZ Y.L.)
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (TEZLİ Y.L.)(GAZİ ÜN.ORTAK)
 • ORTAÇAĞ TARİHİ (TEZLİ Y.L.)
 • ORTAÇAĞ TARİHİ (TEZLİ Y.L.)
 • SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ (TEZSİZ Y.L
 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ (TEZLİ Y.L.)(GAZİ ÜN.OR
 • SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (TEZLİ Y.L.)
 • SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (TEZLİ Y.L.)
 • TARİH (TEZLİ Y.L)
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (ARAPÇA TEZLİ Y.L)
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEZLİ Y.L)
 • TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEZLİ Y.L) (NECMETTİN ERBAK
 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (TEZLİ Y.L.)
 • ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (TEZLİ Y.L.)
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TEZLİ Y.L)
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TEZSİZ Y.L)
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEZLİ Y.L.)
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEZSİZ Y.L.

 

Doktora Programları:

 • İKTİSAT (DOKTORA)
 • İŞLETME (DOKTORA)
 • KAMU YÖNETİMİ (DOKTORA)​