Fakülte ve Bölümleri

       Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Yüksekokulu olarak Niğde Üniversitesi bünyesi altında 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray  Üniversitesine bağlanmıştır. Başlangıcında Hemşirelik Bölümü ile eğitime devam eden Yüksekokulumuza Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.02.2000 tarihli ve 266-2888 sayılı yazısı gereği Sağlık Memurluğu Bölümü açılarak ikinci bir bölüm ilave edilmiştir.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.05.2007 tarihli  ve  1849-12015 sayılı yazısı gereğince 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5634 sayılı kanunla Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümleri "Hemşirelik" adı altında birleştirilmiştir.  Yüksekokulumuza, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.2009 tarihli ve 1968 sayılı yazısı gereği Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, 30.04.2012 tarihli ve 2809-18763  sayılı yazısı gereği Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü açılmıştır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne  henüz öğrenci alınmamıştır.

11.02.2015 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi  Bölümlerinin 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sağlık Yönetimi olarak birleştirilmesi nedeni ile Yüksekokulumuz Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün adı Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının 02.11.2016 tarih ve 29875 Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur.

Fakültemiz Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.