Fakülte ve Bölümleri

Tarihçe

Eğitim Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 06.08.1998 tarih ve 21175 sayılı kanunu üzerine, 2809 sayılı kanunun EK 30. maddesine göre 10.08.1998 tarihinde 98/11908 kararla Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemizde; İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. Fakültemize 2008–2009 Eğitim öğretim yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği (29 kişi), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (31 kişi) ve Sınıf Öğretmenliği (30 kişi) olmak üzere toplam 90 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.
 

2009-2010 Akademik Yılı'nda ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları açılmış ve bu programlara 40'ar öğrenci alınmıştır. Yine daha önce açık bulunan programların kontenjanları ise 30'dan 40'a yükseltilmiştir. 2010-2011 akademik yılında ise var olan programların ikinci öğretim programlarının açılması planlanmaktadır.

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz

Fakültemizin Misyonu; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmış öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel yaklaşımı, demokratik anlayışı, akademik üretimi, ülkemizde ve dünyada değişimlere uyum sağlamayı, ekip çalışması ve multidisipliner iletişim becerilerine sahip, eğitim teknolojilerini kullanabilen, toplumunun değerleriyle barışık, edebiyat, sanat, spor ve kültürel değerlere sahip çıkan, çeşitliliği bir zenginlik olarak gören, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini üslubunca ifade edebilen, Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösteren, toplumun eğitim düzeyini nitelik ve nicelik açısından geliştirmeye katkı sağlayabilen öğretmenler yetiştirmek.

 • İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
 • TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 • MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
 • İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK